(CAO) Vừa qua, Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) dự báo trong năm 2009, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo.