Cục diện quan hệ quốc tế: Thay đổi theo năng lượng, lương thực

Cục diện quan hệ quốc tế: Thay đổi theo năng lượng, lương thực

Bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp để ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp để ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp ứng phó khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp ứng phó khủng hoảng lương thực toàn cầu

Thế giới cần khẩn cấp ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu

Thế giới cần khẩn cấp ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu

Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp để ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hành động khẩn cấp để ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu

Mỹ chi thêm gần 3 tỷ USD để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu

Mỹ chi thêm gần 3 tỷ USD để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu

Mỹ tung thêm 2,9 tỷ USD trợ giúp thế giới

Mỹ tung thêm 2,9 tỷ USD trợ giúp thế giới

Vụ thu hoạch thất vọng ở Mỹ gia tăng thách thức cho nguồn cung lương thực toàn cầu

Vụ thu hoạch thất vọng ở Mỹ gia tăng thách thức cho nguồn cung lương thực toàn cầu

Thiếu lương thực, các lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp

Thiếu lương thực, các lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực

Lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp về an ninh lương thực

Lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp về an ninh lương thực

Lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp vì an ninh lương thực

Lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp vì an ninh lương thực

EU đang lãng phí nhiều thực phẩm hơn lượng nhập khẩu

EU đang lãng phí nhiều thực phẩm hơn lượng nhập khẩu

Khủng hoảng lương thực có thể kéo sang năm 2023

Khủng hoảng lương thực có thể kéo sang năm 2023

Thách thức chưa từng có về an ninh lương thực toàn cầu

Thách thức chưa từng có về an ninh lương thực toàn cầu

Các nước Ả Rập đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực

Các nước Ả Rập đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực