(GameK) - Điều gì đã khiến cho các trang Web và tạp chí về game hàng đầu thế giới dành cho Far Cry 2 những điểm số rất cao trên thang điểm đánh giá của họ như vậy?