Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Fatal Frame 4: Đêm nguyệt thực

Báo An Ninh Thủ Đô
Gốc

Fatal Frame 4: The Mask of the Lunar Eclipse sẽ được thiết kế riêng cho máy trò chơi của Nintendo.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/02/3B9AE1E6