FCG sáp nhập vào CSC

Gốc
Công ty First Consulting Group sẽ sáp nhập vào tập đoàn Computer Sciences Corporation. Thương vụ này trị giá khoảng 365 triệu đôla Mỹ.

Tin nóng

Tin mới