(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Khoáng sản FECON (FCM) vừa thông qua kế hoạch doanh thu 660 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng; cổ tức 10% trong năm 2014.

Cũng trong năm nay, FCM có kế hoạch phát hành 13,4 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 800.000 cổ phần cho CBNV. Tổng giá trị phát hành là 142 tỷ đồng. Trong đó, đối với cổ đông hiện hữu, cổ phần phát hành thêm được phân phối theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1, giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

Toàn bộ số vốn huy động được sẽ sử dụng để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị; đầu tư Dự án Khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn; tăng tỷ lệ vốn góp tại CTCP Fecon Nghi Sơn; bổ sung vốn lưu động.

H.Vân