FCN: Chào bán 33 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Gốc
Dự kiến CTCP Fecon (FCN) sẽ thu về được 495 tỷ đồng sau phát hành, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 873,5 tỷ đồng.

FCN: Chào bán 33 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo như Nghị quyết của HĐQT doanh nghiệp, FCN đã thông qua việc phát hành 33 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phần.

Với tỷ lệ quyền mua là 100:60, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần sẽ được mua 60 cổ phần phát hành thêm. Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối quyền mua được HĐQT bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

Thời gian phát hành trong quý III - IV/2017, sau khi được UBCKNN đồng ý.

Dự kiến FCN sẽ thu về được 495 tỷ đồng sau phát hành, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 873,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được sau khi phát hành thêm cổ phần sẽ dành 50 tỷ để tăng vốn cho CTCP FECON South, tăng vốn cho CTCP FECON UCC 112 tỷ đồng, đầu tư vào dự án BT tỉnh lộ 9 TP. HCM 134 tỷ đồng, đầu tư dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 số tiền 153 tỷ đồng. Phần còn lại (46 tỷ đồng) sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, FCN còn dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP (10.000 đồng/cổ phiếu) và 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 22.000 đồng. Mục đích phát hành là làm các dự án hạ tầng giao thông và các dự án hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP giai đoạn 2017 - 2020.

FCN: Chào bán 33 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Ảnh 2

TUẤN VIỆT

Tin nóng

Tin mới