Khởi động chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính

Khởi động chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính

Tiếp theo thành công của Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Chương trình FCV)...

17 liên quan

Khởi động chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính

Khởi động chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Chương trình FCV)...

17 liên quan

Khởi động Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính lần 2

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Chương trình FCV)...

17 liên quan

Khởi động thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính 2019

Chương trình FCV năm 2019 hướng tới các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực: Phân tích dữ liệu lớn, trí...

17 liên quan

Chương trình thử thách sáng tạo công nghệ tài chính: hướng tới chuyển đổi Ngân hàng số tại Việt Nam

Tham dự Chương trình thử thách sáng tạo công nghệ tài chính 2019, Quỹ đầu tư VinaCapital và ADB Ventures cho...

17 liên quan

Khởi động Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam 2019

Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (FCV) năm nay hướng tới các giải pháp công...

17 liên quan