FDC: Tháng 8 trả cổ tức còn lại 2014 và lấy ý kiến về sử dụng vốn

Gốc
Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC).

The đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/07, ngày đăng ký cuối cùng vào 04/08. FDT chốt danh sách để trả cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ 7.5% vào ngày 18/08 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng nguồn vốn của công ty.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - FDC - DKCC vv Tra co tuc con lai nam 2014 tien mat + Lay YK bang VB.pdf

Quỳnh Chi

Tin nóng

Tin mới