FDC trả cổ tức 20% và phát hành thêm 4.5 triệu cp

Gốc
(Vietstock) - Thông tin từ CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (HOSE: FDC) cho biết, Đại hội đồng cổ đông công ty này đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 20%, bằng tiền và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, Đại hội thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, và 10% bằng cổ phiếu, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FDC cũ được nhận 1,000 đồng và 1 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành 4.5 triệu cổ phiếu để chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với mức giá chào bán thích hợp tại thời điểm thực hiện nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại cùng thời điểm. Sau khi trả cổ tức xong, FDC đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trả cổ tức và phát hành riêng lẻ nói trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM và Sở GDCK TPHCM. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ khoảng 225 tỷ đồng công ty sẽ đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư huyện Cần Giờ, 50 tỷ đồng vào dự án khu dân cư - dịch vụ - thương mại Đông Bình Dương và 150 tỷ đồng bổ sung vào vốn kinh doanh.

Tin nóng

Tin mới