FDG: Quý 3 lỗ hợp nhất 7.3 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - CTCP Docimexco (HOSE: FDG) công bố lỗ hợp nhất 7.28 tỷ đồng trong quý 3, 9 tháng lãi ròng 31 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý 3 cho thấy doanh thu thuần của công ty tăng gần 32% so cùng kỳ năm 2010, đạt 630 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp giảm 31% so cùng kỳ, còn 38.57 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm trong khi tất cả các chi phí còn lại đều tăng cao. Theo đó, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 13 tỷ đồng, lỗ sau thuế 7.28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng 15.56 tỷ đồng.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tính đến hết tháng 9, doanh thu thuần của công ty đạt 2,151.8 tỷ đồng, tăng đến 54% so cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận ròng hợp nhất chỉ bằng một nửa cùng kỳ khi đạt 31 tỷ đồng.

So với kế hoạch 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, FDG thực hiện được 55% chỉ tiêu cả năm khi đạt 41.6 tỷ đồng trong 9 tháng.

Tin nóng

Tin mới