Ngày 6.11, tại Hà Nội, đại diện của khoảng 150 doanh nghiệp, cơ quan thuộc Chính phủ 2 nước Việt Nam - Mỹ đã tham dự hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: Một giai đoạn phát triển năng động mới".