FDI giảm: Có đáng lo ngại?

Gốc
(Toquoc)-Quý I/2014, Việt Nam chỉ thu hút được 3,3 tỷ USD. Nhưng tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2014 sẽ không sụt giảm mạnh so với năm 2013.

(Toquoc)-Quý I/2014, Việt Nam chỉ thu hút được 3,3 tỷ USD. Nhưng tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2014 sẽ không sụt giảm mạnh so với năm 2013.

Thống kê quý I/2014 cho thấy, Việt Nam chỉ thu hút được 3,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng đúng 1/2 so với quý I/2013. Đã có dư luận băn khoăn đặt câu hỏi: liệu đây có phải là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự sụt giảm của FDI?

Giải đáp về vấn đề này trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư Bùi Quang Vinh nói:Quý I/2014, đúng là chỉ thu hút được 3,3 tỷ USD bằng đúng một nửa so với quý I/2013. Nhưng một điều quan trọng ở đây là quý I/2013, có 2 dự án lớn đầu tư vào Việt Nam (đó là dự án của Samsung Thái Nguyên là 2 tỷ USD và dự án lọc đầu Nghi Sơn Thanh Hóa là 2,8 tỷ USD), làm cho tổng mức đầu tư FDI của quý I/2013 tăng đột biến.

Theo Bộ trưởng Vinh, đây là những dự án đã mất nhiều năm đàm phán rồi đến ngày đăng ký chính thức, còn trong quý I năm nay không có những dự án lớn. Tuy vậy, không có nghĩa là tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2014 sẽ sụt giảm mạnh so với năm 2013.

Trong năm 2014, Bộ Kế hoạch- Đầu tư dự báo tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam không giảm so với năm 2013 và có một số dự án lớn hiện cũng đang đàm phán để có thể ký kết trong năm 2014.

Bộ trưởng Vinh chia sẻ quan điểm, việc so sánh thu hút đầu tư nước ngoài theo quý không phản ánh được bản chất của vấn đề. Bởi vì với một thời gian quá ngắn như vậy sẽ không đánh giá đúng bản chất. Thường thì người ta so sánh thu hút đầu tư nước ngoài trong một năm hoặc thậm chí theo một thời kỳ và chỉ có một giai đoạn dài mới có thể nói lên được rằng hướng thu hút đầu tư tăng hay giảm.

Quý I/2014, chỉ thu hút được 3,3 tỷ USD, tuy vậy, thu hút FDI năm 2014 sẽ không sụt giảm mạnh so với năm 2013

Liên quan đến một trong những mục tiêu kỳ vọng từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là vấn đề chuyển giao công nghệ thì đến nay cũng chưa có bất kỳ báo cáo nào về vấn đề này..., Người đứng đầu ngành Kế hoạch- Đầu tư thừa nhận: “Hơn 20 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, việc chuyển giao công nghệ chưa được nhiều, chỉ khoảng 5%. Tuy vậy cũng không bi quan chuyện này”.

Theo ông Vinh, những doanh nghiệp trong khoảng gần 16.000 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hầu hết là ở dạng 100% vốn của nước ngoài. Do vậy, nhu cầu hoặc điều kiện để chuyển giao trực tiếp công nghệ cho một đối tác liên doanh là ít.

Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có tác động gián tiếp một cách mạnh mẽ đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tái cấu trúc ngành nghề tại Việt Nam theo hướng tăng cao chất lượng cạnh tranh. Vì thế, cần đổi mới công nghệ, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam trong nước phải cạnh tranh và phải nâng cao chất lượng công nghệ của mình. Đấy cũng là một tác động mạnh trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Về môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Vinh đánh giá “chưa thật sự hoàn thiện, bởi vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, cho nên hệ thống luật pháp cũng từng bước đang được hoàn thiện dần”.

Theo ông Vinh, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của mình một cách rất tích cực và được các nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận. Điều này được chứng minh bằng số lượng vốn cũng như số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng và tăng rất mạnh./.

T.Nam

Tin nóng

Tin mới