Tính đến cuối tháng 10, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 17,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, giải ngân được 12,7 tỷ – tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhất dòng vốn FDI.

FDI lien tuc do vao cong nghiep che bien, che tao - Anh 1

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhất dòng vốn FDI, với 12,8 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng. (Ảnh:Internet)

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm tới 20/10 đã có 2.061 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đực cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt trên 12.2 tỷ USD, tăng 24,4% về số dự án và giảm 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, có 967 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 5.3 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 10 tháng năm nay đạt 17.6 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng số 19 ngành, lĩnh vực thu hút FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt gần 8.4tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm nay đạt 12.8 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 657 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

FDI lien tuc do vao cong nghiep che bien, che tao - Anh 2

Trong 10 tháng qua, cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 2.443,6 triệu USD, chiếm 19,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hà Nội đứng vị trí thứ hai với 1.122 triệu USD, chiếm 9,1%; tiếp đến là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 995,5, TP. Hồ Chí Minh …

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam 10 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 4.668 triệu USD, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Singapore, Hong Kong; Trung Quốc; Đài Loan; Nhật Bản …

T.Tân