Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

FDI vào bất động sản: “Nóng” dự án cao cấp

Gốc

Năm 2008, dự kiến sẽ có khoảng 20 tỉ USD đổ vào thị trường bất động sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, tính hết...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/14/084752/7319