FDI cần tầm nhìn trung và dài hạn

FDI cần tầm nhìn trung và dài hạn

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một mảng sáng của kinh tế Việt Nam năm 2019, khi tăng cả quy mô vốn...

9 liên quan

Tăng hiệu quả, chất lượng dòng vốn FDI

Tăng hiệu quả, chất lượng dòng vốn FDI

Sau 30 năm mở cửa thu hút đầu tư, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu lớn, nguồn vốn và các dự án của FDI...

9 liên quan

Hướng tới 'phiên bản mới' trong thu hút FDI

Hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một chặng đường đủ dài để Việt Nam nói chung và...

9 liên quan

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động đến kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động đến kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu nhằm đánh giá sự tác động về kinh tế của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tỉnh...

9 liên quan

Thực trạng chính sách ưu đãi thu hút FDI vào Việt Nam hiện nay

Các chính sách ưu đãi và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước ta hiện nay nhằm thúc đẩy...

9 liên quan

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hải Dương

Trong những năm qua, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Hải Dương có nhiều khởi...

9 liên quan

Thu hút vốn FDI từ Trung Quốc bằng những dự án công nghệ cao

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào Việt Nam gia tăng qua các năm, tuy nhiên, nhiều...

9 liên quan

Thay đổi tư duy vốn FDI

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là nhân tố cần thiết để tăng trưởng kinh tế. Song để phát triển kinh tế...

9 liên quan