Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, họ vừa bán đấu giá các khoản cho vay ngắn hạn trị giá 50 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước eo hẹp tiền mặt với lãi suất 2,615%, nhằm giúp các ngân hàng này vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng kéo dài hiện nay. Như vậy, kể từ tháng 12/07 đến nay, FED đã bơm tổng cộng 260 tỷ USD tiền mặt vào hệ thống ngân hàng Mỹ.