Nhằm cứu nguy cho thị trường tài chính Mỹ sau vụ ngân hàng đầu tư Bear Stearns (New York) tuyên bố "xin cứu" vì thua lỗ nặng các khoản cho vay mua nhà (sub-prime) đến 3,2 tỉ USD