Sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15-4-2012 với chủ đề “Di sản văn hóa và hội nhập và phát triển - nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử”. Festival Huế 2012 là Festival lần thứ VII do tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức, đây là điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2012 với mục tiêu xây dựng TP.Huế trở thành TP.Festival của Việt Nam; đồng thời, khẳng định Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam. Festival Huế 2012, bên cạnh những chương trình, lễ hội truyền thống mang tính cộng đồng, sẽ tổ chức một số lễ hội mới nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị di sản văn hóa Huế nhưng quy mô vừa phải, nội dung thiết thực.

Bảo Thư