Bên cạnh việc làm cho Hà Nội xanh, sạch đẹp hơn, trong Tháng TN 2010, Thành Đoàn Hà Nội còn hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội bằng nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: hiến máu nhân đạo; ngày hội đăng ký 1.000 tình nguyện viên phục vụ Đại lễ kỷ niệm; Ngày hội TN thủ đô với nghề nghiệp, việc làm dự kiến sẽ thu hút từ 45-50 ngàn bạn trẻ tham gia.

Đặc biệt, Festival TN nông thôn lần đầu tiên sẽ được Thành Đoàn Hà Nội tổ chức với các hoạt động tuyên dương TN làm kinh tế giỏi; diễn đàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới; hội trại “TN nông thôn trên đường hội nhập”... Đ.Trình