Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày 20/05/1993 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/03/2008, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất thông báo về việc tăng vốn điều lệ như sau: