Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

FIDECO: Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Gốc

Hanoinet - FIDECO đề nghị được điều chỉnh giảm các chỉ tiêu tổng doanh thu là 673,3 tỷ đồng (giảm 11,2 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế là 40,5 tỷ đồng (giảm 19,5 tỷ đồng ).

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=100270