Ngành Tài chính - Ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Tài chính - Ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

TRẦN HOÀNG TRÚC LINH (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

10 liên quan

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự giao thoa, hòa quyện của các công nghệ số - vật lý - sinh học có tác...

10 liên quan

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng

là nhận định của các chuyên gia, nhà kinh tế tại Hội thảo 'Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng'...

10 liên quan

Dịch vụ ngân hàng thay đổi dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với làn sóng công nghệ mới đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực...

10 liên quan

Ngành ngân hàng cần làm gì để đón làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0?

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động đến mọi mặt trên toàn cầu, trong...

10 liên quan

Nghiên cứu sự biến đổi của sản phẩm dịch vụ ngân hàng thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo mang lại những tác động tích cực, tạo cơ hội lớn cho ngành Ngân hàng Việt...

10 liên quan

Phát triển dịch vụ ngân hàng trong xu thế kỹ thuật số

Là chủ đề hội thảo vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức thu hút sự tham gia của...

10 liên quan

Thanh toán xuyên biên giới: Những thách thức với nhà quản lý

Hoạt động thanh toán quốc tế luôn gắn liền với các hoạt động di chuyển lao động và luân chuyển hàng hóa, thương...

10 liên quan