FITCH HẠ MẠNH DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TRUNG QUỐC VÀ EUROZONE

Gốc
Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch hạ mạnh dự báo tăng trưởng Trung Quốc và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Nguyên nhân là do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang và nguy cơ Brexit không thỏa thuận.