FMC: 15/10 chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu tỷ lệ 2:1

Gốc
(NDH) Số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 97,5 tỷ đồng, sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong quý IV/2014.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta(mã FMC - HOSE) dự kiến phát hành 6,5 triệu cổ phiếu . Giá bán chào bán ra công chúng là 15.000 đồng/CP, tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu cũ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số tiền huy động từ phát hành thêm là 97,5 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong quý IV/2014.

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 13/10/2014. Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua vào 15/10/2014.

Thời hạn chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/11 đến 25/11/2014. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 7/11 đến 9/12/2014.

Ngoài ra, công ty cũng chào bán 500.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên Fimex theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá chào bán cho cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh Thủy

Tin nóng

Tin mới