Nghị quyết HĐQT của CTCP thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2016. Cụ thể, FMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,375 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng.

Được biết, trong 11 tháng đầu năm 2015, FMC đã tiêu thụ được 10,290 tấn tôm thành phẩm, tăng 15% so cùng kỳ, doanh thu đạt 121.8 triệu USD bằng 97% so cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, nếu quy đổi tỷ giá VNĐ/USD ngày 02/12 là 22,460 đồng/USD, thì doanh thu của FMC sau 11 tháng mới đạt 2,736 tỷ đồng, bằng 75% so với kế hoạch doanh thu 2015.

Ngoài ra, HĐQT FMC cũng dự kiến trả cổ tức tiền mặt cho 2016 với tỷ lệ 20%.

* Nghị quyết HĐQT của FMC