(ATPvietnam.com) -CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) vừa có đánh giá sơ bộ tình hình kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2008.