Hanoinet - Foo Fighters không phải là nhóm nhạc đầu tiên cảnh báo ông John McCain ngừng dùng ca khúc của họ bởi trước đó John Mellencamp cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Jackson Browne thậm chí còn đâm đơn kiện ông John McCain vì dùng ca khúc của mình vô tội vạ.