Đối với một thị trường khắt khe trong vấn đề bảo vệ môi trường như châu Âu, nhiên liệu hybrid là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các hãng xe. Nhưng riêng Ford thì không.