CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa báo lãi ròng 7 tháng của cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 52% kế hoạch năm. EPS ở mức 3,221 đồng.

Cụ thể, kết thúc 7 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 14,712 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 1,426 tỷ đồng, cũng tăng 6% so cùng kỳ và bằng tương 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 52% kế hoạch năm. EPS đạt 3,221 đồng.

Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn. Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 21% về doanh thu và 29% về lợi nhuận. Mảng kinh doanh Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số có mức tăng 12% về doanh thu và 9% về lợi nhuận.

Được biết, vừa qua FPT Software đã ký hợp đồng triển khai dịch vụ điện toán đám mây với đối tác tại Mỹ với giá trị hơn 1 triệu USD. Tính tới cuối tháng 7, doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT tại thị trường Mỹ tăng trưởng 61% so với cùng kỳ.

Thanh Nụ

infonet