Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 7 tháng.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Theo đó, kết thúc 7 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 14.712 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, tương đương 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.426 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch năm và tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2012.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, đạt tương ứng 53% và 52% kế hoạch năm.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 7 tháng đạt 3.221 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với cùng kỳ tương đương 52% kế hoạch cả năm.

PFT cho biết, hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là công nghệ và viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Mảng công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 21% về doanh thu và tăng trưởng tốt 29% về lợi nhuận. Mảng kinh doanh viễn thông, bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và nội dung số có mức tăng trưởng 12% về doanh thu và 9% về lợi nhuận.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng giám đốc FPT, thay thế ông Trương Gia Bình. Được biết, ông Ngọc là một trong các thành viên sáng lập và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.