FPT đạt 1.249 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế

Gốc
CTCP FPT vừa công bố doanh thu năm 2008 của toàn tập đoàn đạt trên 16.806 tỉ đồng - tăng 21% so với năm 2007 và vượt 12,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 5,6% so với kế hoạch năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2007.

Tin nóng

Tin mới