FPT: Đầu tư SCIC đăng ký mua 500,000 cp

Gốc
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký mua 500,000 cp (tỷ lệ 0.12%) của CTCP FPT (HOSE: FPT) với mục đích đầu tư tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/12 đến 30/12/2015.

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - FPT - TB GD CP cua to chuc CLQ-SCIC.pdf

Tin nóng

Tin mới