Ngày 16/10/2009, Sở GDCK TPHCM nhận được công văn của CTCP FPT (HOSE: FPT) về việc đính chính nội dung “Kết quả phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp”.

FPT cho rằng, do sơ xuất trong việc đánh máy nên Công ty đã có sai sót trong mục “Ngày thực hiện chứng quyền”: + Thông tin cũ: là các ngày 09/10/2010, 09/10/2011 và 09/10/2012. + Thông tin mới: là các ngày 09/10/2011, 09/10/2012 và 09/10/2013.