Ngày 16.8, Tập đoàn FPT cho biết, tính tới cuối tháng 7, doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT tại thị trường Mỹ tăng trưởng 61% so với cùng kỳ.

Ngoài Mỹ, FPT đã tới Myanmar để tìm kiếm hợp đồng tại hội nghị các nhà đầu tư.

Trong đó, phải kể tới hợp đồng trị hơn 1 triệu USD đã ký triển khai dịch vụ điện toán đám mây với đối tác tại Mỹ. Đây là hợp đồng đầu tiên về dịch vụ điện toán đám mây trong đó FPT tham gia toàn bộ các khâu từ tư vấn, thiết kế tới triển khai và là dự án về cloud có doanh thu lớn nhất của FPT Software tới thời điểm này.

FPT bắt đầu nghiên cứu việc triển khai dịch vụ điện toán đám mây từ năm 2012 và dự kiến đây sẽ là một mảng đóng góp quan trọng và có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Hiện tại, FPT Software dự kiến sẽ triển khai tại thị trường Mỹ trước và sau đó sẽ mở rộng triển khai tại các thị trường khác.