FPT hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Gốc
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2011.

Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 10 đạt trên 1.987 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu sau 10 tháng lên trên 20.709 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10 đạt 224 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận 10 tháng đạt trên 2.090 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.359 tỷ đồng, EPS đạt 6.366 đồng, bằng 78% kế hoạch đề ra cả năm 2011.

Trước đó, ngày 11/11, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT ông Trương Gia Bình đã ký quyết định Phê duyệt Chiến lược OneFPT giai đoạn 2011-2024 và Cam kết chiến lược của các Chương trình OneFPT và Công ty thành viên.

Ông Trương Gia Bình và Hội đồng Chiến lược FPT đã thông qua các chương trình Chiến lược cấp Tập đoàn, gồm: Băng thông rộng và Nội dung số, Sản phẩm dịch vụ “Made-by-FPT”, Giải pháp công nghệ FPT, Toàn cầu hóa, OneFPT tại các Công ty thành viên và Ban chức năng Tập đoàn, Đổi mới đãi ngộ nhân sự, Hợp lực, Bảo tồn và phát triển văn hóa FPT, Vươn lên Trí tuệ Việt Nam và Sức khỏe quy trình.

Trong năm 2012, “Công nghệ” là từ khóa chính của Tập đoàn. Theo đó, công nghệ sẽ là một trong những yếu tố chính giúp xây dựng FPT thành một tập đoàn công nghệ vững mạnh, hướng đến mục tiêu xác lập được vị thế trọng yếu trong phát triển hạ tầng kinh tế, văn hóa và xã hội Việt Nam bằng công nghệ thông tin, dịch chuyển từ cung cấp dịch vụ sang vung cấp giải pháp, trong năm 2014. Đích đến của FPT trong giai đoạn đầu sẽ là tăng trưởng lợi nhuận 4 lần trong 4 năm đồng thời giảm chi phí và tăng năng suất.

Tin nóng

Tin mới