Doanh thu năm 2015 ước đạt trên 40.000 tỷ đồng, tăng 14%.

FPT lai sau thue hon 2.400 ty dong, tang 17% - Anh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (mã FPT ) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015.

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2015 ước đạt 40.002 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014, đạt 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) ước đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 100% kế hoạch.

FPT cũng ước lãi sau thuế đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 17%. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4.369 đồng, tăng 17%.

Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận 8.605 tỷ đồng doanh thu và 926 tỷ đồng LNST trong năm 2015, tăng lần lượt 22% và 25% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 16% và LNTT tăng 10% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 5.484 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng.

Khối Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 11% và 24%, đạt tương ứng 25.212 tỷ đồng và 729 tỷ đồng trong năm 2015. Trong lĩnh vực bán lẻ, năm 2015, FPT đã vận hành 252 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu tăng 51% và đặc biệt là LNTT tăng 335% so với cùng kỳ, vượt 47,5% kế hoạch cả năm của mảng này.

Doanh thu từ thị trường nước ngoài toàn tập đoàn ước đạt 4.859 tỷ đồng, tương đương 221 triệu USD, tăng 41% so với năm 2014. LNTT ước đạt 674 tỷ đồng, tương đương 31 triệu USD, tăng 17%.

Năm 2016, FPT đặt kế hoạch đạt 45.796 tỷ đồng doanh thu và 3.151 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tương ứng 14,5% và 10,5% so với năm 2015. FPT xác định, động lực tăng trưởng chính là khối Công nghệ và Phân phối - Bán lẻ. Dự kiến mức tăng trưởng ở hai mảng này trong năm 2016 là trên 20%. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng khối Viễn thông và hoạt động nghiên cứu phát triển.

Trường Văn