FPT: Lợi nhuận 9 tháng vượt cả năm 2008

Gốc
Tin từ tập đoàn FPT cho biết, quý III/2009, doanh thu của toàn Tập đoàn đạt gần 4.695 tỉ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch đề ra.

(LĐ) - Lãi trước thuế đạt gần 485 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ là 128,2% và vượt 21,3% kế hoạch. Lãi sau thuế cổ đông Cty mẹ tăng 167,4%, so với cùng kỳ, đạt 322 tỉ đồng. Lãi cơ bản trên CP bình quân trong quý III/2009 là 2.286 đồng. Tính đến hết quý III/2009, doanh thu của FPT đạt gần 12.918 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt được 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế 9 tháng đạt gần 1,272 tỉ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008, tăng 50,8% so với cùng kỳ và đạt 83,9% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông Cty mẹ đạt gần 774 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ là 52,2%. Lãi cơ bản trên CP bình quân 3 quý đầu năm là 5.488 đồng. Đại diện FPT cho rằng, lợi nhuận quý IV phấn đấu đạt bằng hoặc vượt con số của quý III. H.G

Tin nóng

Tin mới