ICTnews - FPT Arena và FPT Aptech vừa quyết định tài trợ 300 triệu đồng xây dựng “Ngôi nhà CNTT”, đặt trong khuôn viên chính của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM.

Nguồn kinh phí tài trợ này sẽ được dùng để trang bị các máy tính cấu hình cao, máy chủ và thiết kế các khu vực theo chức năng của Ngôi nhà CNTT. Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11/2009, “Ngôi nhà CNTT” sẽ là nơi tổ chức các hoạt động đào tạo công nghệ, tư vấn các khóa học chuyên ngành lập trình, mỹ thuật đa phương tiện và ngay cả các kỹ năng ứng dụng tin học trong công việc cho mọi đối tượng, hỗ trợ truy cập Internet, tra cứu thông tin.