FPT Telecom triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

Gốc
Từ ngày 30-4, FPT Telecom triển khai hóa đơn điện tử đối với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại TP Hà Nội. Dự kiến, từ ngày 1-7, FPT Telecom sẽ mở rộng phạm vi áp dụng hóa đơn điện tử tại địa bàn TP HCM và hướng tới áp dụng tại tất cả chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc.

Trong thời gian đầu, FPT Telecom vẫn sẽ gửi khách hàng chứng từ là hóa đơn GTGT xác nhận về việc thanh toán cước phí dịch vụ thay cho hóa đơn GTGT đặc thù như trước đây. Hóa đơn điện tử của khách hàng sẽ được lưu trữ trên website http://member.fpt.vn tối thiểu trong thời hạn 12 tháng. Khách hàng có thể đăng nhập vào http://member.fpt.vn hoặc vào email mà khách hàng đã đăng ký nhận thông báo cước internet hằng tháng của FPT Telecom để tra cứu, xem, in và tải hóa đơn điện tử.

Tin nóng

Tin mới