(HQ Online)- Trong năm 2015, Công ty CP Tập đoàn FPT đã đạt được những bước tiến quan trọng trong mảng xuất khẩu phần mềm với việc triển khai xong hợp đồng kỷ lục trị giá hơn 25 triệu USD với khách hàng là những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình tại Mỹ. Số lượng khách hàng có quy mô doanh thu trên 2 triệu USD của FPT cũng tăng mạnh 50% so với năm 2014.

FPT thang lon trong xuat khau phan mem - Anh 1

Hiện hệ thống FPT Shop đã đạt số lượng 252 cửa hang. Nguồn: Internet

Thông tin trên được FPT đưa ra trong thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh năm 2015.

Theo đó, cùng với dự tăng trưởng của mảng xuất khẩu phần mềm, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục mang lại cho công ty kết quả khả quan trong năm 2015. Doanh thu từ thị trường nước ngoài toàn tập đoàn đạt khoảng 4.859 tỷ đồng, tương đương 221 triệu USD, tăng 41% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 674 tỷ đồng, tương đương 31 triệu USD, tăng 17%.

Các mảng hoạt động còn lại cũng có sự tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 8.605 tỷ đồng trong năm 2015 22% và lợi nhuận trước thuế đạt 926 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Khối viễn cùng ghi nhận doanh thu tăng 16% và lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 5.484 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng.

Khối phân phối – bán lẻ các sản phẩm công nghệ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 11% và 24%, đạt tương ứng 25.212 tỷ đồng và 729 tỷ đồng trong năm 2015. Trong lĩnh vực bán lẻ, năm 2015, FPT đã vận hành 252 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu tăng 51% và đặc biệt là lợi nhuận trước thuế tăng 335% so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2015, doanh thu toàn Tập đoàn ước tính đạt 40.002 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 201. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

Với động lực tăng trưởng chính là khối công nghệ và phân phối - bán lẻ (tổng lợi nhuận của hai khối năm 2016 dự kiến tăng trưởng khoảng 23%), đồng thời tiếp tục tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng của khối viễn thông và các hoạt động nghiên cứu phát triển, Hội đồng quản trị FPT đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu dự kiến đạt 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5%.