Ngày 27.5, tại TPHCM, FPT (thông qua FPT Capital) và Mekong Capital đã ký kết hợp tác đầu tư chiến lược vào hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), dưới sự quản lý của Cty CP giáo dục quốc tế Việt Úc.

FPT đầu tư 10 triệu USD sẽ nắm giữ 25% cổ phần tại Cty này, Mekong Capital đầu tư 6 triệu USD nắm giữ 14% cổ phần. VAS được thành lập vào năm 2004, hiện sở hữu và quản lý 12 trường từ mẫu giáo đến trung học, tất cả cơ sở đều đang đặt tại TPHCM. Đến cuối năm học 2009-2010, hệ thống này có gần 5.000 học sinh theo học.