(InfoTV) – Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần chứng khoán FPTS đạt 47,7 tỷ đồng, tăng tăng 88,84% so với quý 2.

Công ty chứng khoán FPTS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3. Tính riêng quý 3, tổng doanh thu FPTS đạt 78,5 tỷ tăng 82,02% so với quý 2. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đạt 36,77 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,84%. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 6,81 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 27,79 tỷ đồng, doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 305,7 triệu đồng, doanh thu khác đạt khoảng 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của FPTS đạt 47,7 tỷ đồng, tăng 88,84% so với quý 2 năm nay. FPTS được đánh giá khá mạnh về môi giới. Theo thống kê của HNX, tính về thị phần môi giới cổ phiếu, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) đứng vị trí thứ 3 đạt 4,41%. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, FPTS hiện đã có gần 29.000 tài khoản khách hàng và số lượng tài khoản vẫn tăng lên không ngừng với trung bình 400-500 tài khoản được mở mới mỗi tuần. Hoàng Lan