Frag - bộ phim tài liệu về eSport

Gốc
"Frag", một bộ phim tài liệu nói về nền game chuyên nghiệp và những mặt trái của nó sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim Quốc tế AFI tại Dallas.

Tin nóng

Tin mới