Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique thăm Viện Lúa ĐBSCL

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique thăm Viện Lúa ĐBSCL

Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique thăm Viện Lúa ĐBSCL

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique thăm Viện Lúa ĐBSCL

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Cộng hòa Mozambique và TP Cần Thơ

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Cộng hòa Mozambique và TP Cần Thơ

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique

Việt Nam đầu tư gần 350 triệu USD qua Mozambique

Việt Nam đầu tư gần 350 triệu USD qua Mozambique

Nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Mozambique

Nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Mozambique

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique

Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cầu nối đưa Mozambique gần hơn với tỉnh Quảng Ninh

Cầu nối đưa Mozambique gần hơn với tỉnh Quảng Ninh

Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam

Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa Mozambique và Quảng Ninh

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa Mozambique và Quảng Ninh

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa Cộng hòa Mozambique và Quảng Ninh

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa Cộng hòa Mozambique và Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Mô-dăm-bích

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Mô-dăm-bích