Mới đây, công ty FrieslandCampina Việt Nam (Liên doanh giữa tập đoàn sữa hàng đầu Hà Lan FrieslandCampina với tổng công ty Xuất nhập khẩu Bình Dương- Prottrare) đã công bố tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng nhờ tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống xử lý nước thải của FrieslandCampina Việt Nam tại Hà Nam Cụ thể, liên tục trong mấy năm vừa qua, riêng nhà máy ở Hà Nam của công ty này đã tiết kiện được 8,9 tỉ đồng nhờ thực hiện tốt chương trình giảm tiêu thụ năng lượng. Để đạt được kết quả này, công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường ngay từ ban lãnh đạo đến đội ngũ nhân viên khi triển khai triển khai các chương trình giảm tiêu thụ năng lượng (điện, dầu, nước). Khi xây dựng nhà máy đầu tiên tại Bình Dương (2006), FrieslandCampina Việt Nam cũng đã thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Hệ thống này cũng được ứng dụng trong thi công nhà máy tại Hà Nam để nguồn nước thải được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường. Được biết, Nhà máy FrieslandCampina Việt Nam tại Hà Nam có khả năng cung cấp ra thị trường mỗi tháng trên 5.000.000 kg sữa bột, sữa uống tiệt trùng các loại đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. NGUYỄN LOAN