Loài tôm súng lục phát ra âm thanh còn lớn hơn cả tiếng súng.

Ngô Văn