Nước Anh đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của Nhóm các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20), sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở London vào 2-4 tới để bàn tiếp các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng.