(VOV) - Mục đích nhằm thúc đẩy một kế hoạch tổng thể để cân bằng tốt hơn nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ- Trung và cuộc chiến đồng nhân dân tệ Ngày 12/4 (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) hy vọng sẽ hoàn thiện bộ nguyên tắc chuẩn nhằm xác định sự mất cân bằng kinh tế trong tuần này, đồng thời sẽ sớm liệt kê danh sách các nước gặp phải những vấn đề đó. Phát biểu trước các phóng viên về cuộc họp sắp tới của G20, đại diện của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, G20 mong muốn xây dựng một bộ qui tắc và sử dụng nó để xác định sự phát triển mất cân bằng của nền kinh tế chẳng hạn như thặng dư hay thâm hụt thương mại quá lớn, đồng thời từ đó đưa ra những chính sách điều chỉnh chúng. Mục đích của G20 là thúc đẩy một kế hoạch tổng thể nhằm cân bằng tốt hơn nền kinh tế toàn cầu, khi mà một số nước có thặng dư thương mại quá lớn, trong khi đó các nước khác thì bị thâm hụt trầm trọng. Trung Quốc hiện là nước điển hình về thặng dư thương mại và thường xuyên được yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước hạn chế phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu./.