Cùng với lời cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang có những tín hiệu đáng lo ngại, cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) kết thúc ngày 11-4 tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), đã nhất trí thông qua kế hoạch cải cách ngành tài chính nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua...